Metsäpalvelut

Metsänhoitotöiden hinta perustuu pääasiassa niiden tekemiseen kuluvaan aikaan. Esimerkiksi taimikonhoitoon kuluva aika riippuu poistettavien puiden määrästä, koosta ja puulajista sekä taimikon maasto-olosuhteista ja sijainnista. Siksi hinnoille on annettu melko laaja vaihteluväli. Hinnat ovat hehtaarikohtaisia ja sisältävät alv 24 %

Varhaisperkaus 4 - 6 vuoden iässä 

250 - 450 €/ha

Nuoren metsän hoito

400 - 900 €/ha

Ennakkoraivaukset

 alk. 300 €/ha

Töiden laskutus perustuu etukäteen tekemääni tarjoukseen. Tarjousta tehdessäni arvioin kokemukseeni perustuen kohteen ajanmenekin. Metsänomistaja saa sitovan hehtaarikohtaisen hinnnan ja edelleen pinta-alaan perustuvan sitovan hinnan koko työmaalle. Hintaan ei lisätä tämän jälkeen enää mitään lisiä ( km-korvauksia yms. ). Näin asiakas tietää jo päätöstä miettiessään, mitä työ tulisi kokonaisuudessaan maksamaan. 

Istutus 

0,28 €/kpl alv 24% 

Tuntityöt

Konetyöt traktorilla, esim. puunajo

 
44 €/h alv 24%

alk. 75 €/h alv 24%

Metka-tukea voidaan myöntää seuraaviin metsänhoitotöihin: taimikon varhaisperkaus, taimikon harvennus, nuoren metsän harvennus, verhopuuston poisto ja verhopuuston harvennus. Lisätietoa tuista

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metka-tuet

Tarvittaessa avustan hakemisessa.

Mökkipalvelut

Raportointi teksti- ja/tai kuvaviesteillä

Mökkitalkkaripalvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Vähennys on 40 % tehdystä työstä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/


Tuntityöt
Esimerkiksi:

- pihapiirin siistimistyöt, nurmikonleikkaus, haravointi

- pihaistutukset

- lumien pudotukset ja lumityöt kolalla

- pihojen hiekoitukset

- mökin ja saunan lämmitykset

Erillisellä tarjouksella mm.

-  korjausrakentaminen, pienet remontit, maalaukset yms.

- laituriasennukset- ja korjaukset

- terassit

- piharakennukset

- piha- ja ongelmapuiden kaadot

- tarkastuskäynnit (lumi, myrsky, ilkivalta yms.)

39 €/h alv 24%


Konetyöt traktorilla

75 €/h alv 24%

Rengaskaivojen huollot ja puhdistukset

Meidän kautta edullisesti myös 

- kaivojen kannet (betoni tai komposiitti)

- huoltoluukut

- tuuletusputket

- Nira-käsipumput

- vesianalyysit

alk. 595 € alv 24 %