Metsäpalvelut

Metsänhoitotöiden hinta perustuu pääasiassa niiden tekemiseen kuluvaan aikaan. Esimerkiksi taimikonhoitoon kuluva aika riippuu poistettavien puiden määrästä, koosta ja puulajista sekä taimikon maasto-olosuhteista ja sijainnista. Siksi hinnoille on annettu melko laaja vaihteluväli. Hinnat ovat hehtaarikohtaisia ja sisältävät alv 24 %

Varhaisperkaus 4 - 6 vuoden iässä 

250 - 450 €/ha

Nuoren metsän hoito

400 - 900 €/ha

Ennakkoraivaukset

 alk. 300 €/ha

Töiden laskutus perustuu etukäteen tekemääni tarjoukseen. Tarjousta tehdessäni arvioin kokemukseeni perustuen kohteen ajanmenekin. Metsänomistaja saa sitovan hehtaarikohtaisen hinnnan ja edelleen pinta-alaan perustuvan sitovan hinnan koko työmaalle. Hintaan ei lisätä tämän jälkeen enää mitään lisiä ( km-korvauksia yms. ). Näin asiakas tietää jo päätöstä miettiessään, mitä työ tulisi kokonaisuudessaan maksamaan. 

Istutus 

0,23 €/kpl alv 24%

Tuntityöt

Konetyöt traktorilla, esim. puunajo

 
43 €/h alv 24%

68 €/h alv 24%

Kemeratukea saatavilla mm. taimikon varhaishoitoon (160 €/ha) sekä nuoren metsän hoitoon (230 €/h). www.metsakeskus.fi/kemera-tuet Tarvittaessa avustan hakemisessa. 

Mökkipalvelut

Raportointi teksti- ja/tai kuvaviesteillä

Mökkitalkkaripalvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Vähennys on 40 % tehdystä työstä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/


"Mökkeily on ihmisen parasta aikaa"

Tuntityöt
Esimerkiksi:

- pihapiirin siistimistyöt, nurmikonleikkaus, haravointi

- istutukset

- polttopuiden tekeminen ja pinoaminen

- lumien pudotukset ja lumityöt kolalla

- pihojen hiekoitukset

- kattojen ja räystäiden puhdistukset

- mökin ja saunan lämmitykset

- pienet remontit, maalaukset yms.

- laituriasennukset- ja korjaukset

- laitureiden ja pienveneiden nostot ja laskut sekä pesut

36 €/h alv 24%


Konetyöt traktorilla

68 €/h alv 24%

Muutto- ja tavarakuljetukset pakettiautolla

1,20 €/km

Tarkastuskäynnit (lumi, myrsky , ilkivalta yms.)

Muut mökkeilyyn ja arjen askareisiin liittyvät palvelut

Sopimuksen mukaan

Isommista kokonaisuuksista annan mielelläni erillisen tarjouksen.